Our Females

Esme

GC RW Bella Mia Esme
brown patch tabby-white female ELH
Fiona

GC Bella Mia Fiona
brown patch mac tabby-white female Exotic
Miriam

GC RW Bella Mia Miriam
red-white female ELH
Ruzana

GC Malinka Ruzana of Bella Mia
brown patch mac tabby-white female Exotic
Menina

GC Maradan A Menina of Bella Mia
blue tabby-white female Exotic
Lola

GC Bella Mia Lola, DM
calico female Exotic